Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι

Αγαπούσε πάντοτε το ασυμβίβαστο που υπήρχε μεταξύ τους. Γιατι εκείνος ήταν δυνατός κι εκείνη αδύναμη. Και ακριβώς ο αδύναμος ήταν που έπρεπε να μάθει να είναι δυνατός και να φευγει όταν ο δυνατός ήταν πάρα πολυ αδύναμος για να μπορεί να πληγώσει τον αδύναμο.