Προβλήματα...

Όλα τα προβλήματα μας είναι μέσα στο μυαλό μας. Η λύση του προβλήματος γίνεται όταν συνειδητοποιήσουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα.