Οι άντρες κυνηγούν, οι γυναίκες...

Οι άνδρες κυνηγούν. Οι γυναίκες ψαρεύουν.