Διπλωμάτης

Διπλωμάτης είναι αυτός που πάντα θυμάται τα γενέθλια μίας γυναίκας αλλά ποτέ την ηλικία της.