Μυστικό

Μπορεί κανένας να κρατήσει μυστικό, αν δεν είναι παντρεμένος.