Η δανεική ομορφιά

Όσο γερνάω τόσο ομορφαίνω το πρόσωπό μου παίρνει τα ωραιότερα χαρακτηριστικά των συνανθρώπων μου επιτέλους με αγαπούν το βλέπω καθαρά στο πρόσωπό μου αγνώριστο απ' τα χαρούμενα βασανιστήρια.