Υπομονή

Υπάρχει πάντα ένα όριο που πέρα απ΄αυτό η υπομονή παύει να είναι αρετή.