Ισότητα

Το κακό με την ισότητα είναι ότι την θέλουμε μόνο με τους ανωτέρους μας.