Ο άντρας

Ο άντρας και ωραίος αν είναι, δεν αγαπιέται από τις γυναίκες αν είναι φτωχός και κακοντυμένος.