Ωφελιμότατο

Πρέπει όλοι να λένε το ωφελιμότατο, όχι το ευκολότατο.