Τέλος

Καλύτερα ένα άθλιο τέλος παρά μια αθλιότητα χωρίς τέλος.