Η ήττα της ηθικής

Η ηθική του ανθρώπου, ηττάται από την ανηθικότητα του συστήματος.