Δικαίωμά σας...

Το Δικαίωμά σας να ομιλείτε, δεν περιλαμβάνει και την υποχρέωσή μας να σας πάρουμε στα σοβαρά.