Ειρήνη

Βραδυνή μοναξιά.
Σήμερα η κίνηση του κόσμου είναι ένας Φλοίσβος.
Παραιτήθηκε η θάλασσα να γυρεύει
Κι οι ευκάλυπτοι
Δε θέλουνε τίποτα…
…Ο ουρανός, διαυγής, κυματίζει το χρώμα του
δίχως περίσκεψη.
Η ψυχή μου ψηλότερα φέρεται επί των υδάτων του σύμπαντος.