Δυστυχώς...

Κύριοι, δυστυχώς επτωχεύσαμεν.

                                               1889