Γυναίκα

Μία γυναίκα είναι πάντα νεότερη από έναν άντρα της ίδιας ηλικίας.