Μητέρα

Επειδή ο Θεός δεν μπορεί να βρίσκεται παντού, γι΄αυτό έφτιαξε την Μητέρα.