Ζωή

Μεγάλωσε όσο μπορείς πιό γρήγορα. Η μόνη ηλικία που αληθινά ζεί κανείς τη ζωή, είναι από τα τριάντα μέχρι τα εξήντα.