Λογοκλόπος-ερευνητής

Εάν κλέψεις από έναν συγγραφέα θεωρείσαι λογοκλόπος. Αν όμως κλέψεις από πολλούς, θεωρείσαι ερευνητής.