Αγάπη

Ο άντρας αγαπάει λίγο και συχνά, η γυναίκα πολύ και σπάνια.