Κυνήγι

Το πιο εύκολο κυνήγι είναι το κυνήγι του αποδιοπομπαίου τράγου.