Φίλοι-εχθροί

Διάλεξε τους φίλους σου προσεχτικά. Οι εχθροί θα σε διαλέξουν μόνοι τους.