10 εντολές

Έχουμε 35 εκατομμύρια νόμους για να επιβάλλουμε δέκα εντολές.