Γυναίκα

Οι γυναίκες είναι ίσες γιατί δεν είναι διαφορετικές πια.